A-Z list
Movie plot

รองนายอำเภอริก กริมส์ถูกยิงและตกอยู่ในอาการโคม่า เมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใน Zombie Apocalypse เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงออกเดินทางตามหาครอบครัว หลังจากทำเสร็จแล้ว เขาก็เชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อเป็นผู้นำ เขารับผิดชอบและพยายามช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้มีชีวิตรอด หาที่อยู่อาศัยและหาอาหารให้พวกเขา รายการนี้เกี่ยวกับความอยู่รอด ความเสี่ยง และสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อความอยู่รอด

Show more...